Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék

Adatkezelő

Neve: DWP Comms Bt.

Hivatalos levelezési cím: 1025 Budapest, Csalán út 35 B/1/fsz.

Elektronikus elérhetőség: dwpcommsbt@kattanjki-klub.hu 

Adatkezelő honlapjának címe: https://kattanjki-klub.hu

Adószám: 27175060-2-41

Cégjegyzékszám: 01-06-796867

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

Adatkezelési műveletek

Kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása azon érdeklődőknek, akik nem üzleti, szakmai partnereink, de szeretnének általános felvilágosítást kapni a klubtagságról, az árainkról. 

Kapcsolatfelvételi lehetőséget elektronikus úton biztosítunk, a hello@kattanjki-klub.hu e-mail-címre várjuk az üzeneteket, továbbá elérhető a kapcsolatfelvételi űrlap a weboldalunkon. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: az üzenetküldő neve, e-mail-címe, üzenetének tartalma.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: az adatkezelő és munkatársai, tárhelyünkön az adatkezelés időtartama alatt megőrzésre kerülnek az üzenetek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. Visszavonás hiányában: levelezőrendszerünket minden év januárjában átnézzük, és ekkor törlésre kerül valamennyi üzenet, amelyről azt állapítjuk meg, hogy az adatkezelési cél megvalósult, és nincs más jogalap a személyes adatok kezelésére.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet a hello@kattanjki-klub.hu e-mail-címre várunk. 

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

Regisztráció – felhasználói fiók létrehozása

Adatkezelés célja: a felhasználó azonosítása, a kurzusok, valamint a klubtagok kizárólagos tartalmainak elérése. A klubtagoknak elérhető tartalmainkat és a kurzusainkat egy belső, zárt felületen tesszük közzé a megrendelők számára. A belépés, a megtekintés, a vásárlás  és a klubtagság feltétele, hogy a megrendelő felhasználói fiókkal rendelkezzen. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése.

Kezelt személyes adatok köre: 

kötelezően kitöltendő mezők: vezetéknév, keresztnév, e-mail-cím, jelszó;

a „Profilom – Fiókbeállítások” menüpontban további mezők kitöltésére is van lehetőség, a felhasználó döntése alapján: számlázási név és számlázási cím (vállalkozás esetén adószám). 

A kapcsolattartás a szerződéskötést követően e-mailen történik, ezért kérjük, pontosan adja meg az e-mail-címét. A Felhasználói név kivételével valamennyi mező módosítható a felhasználó által.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: az adatkezelő és munkatársai, továbbá a személyes adatok egy belső, zárt felületnek helyet biztosító tárhelyszolgáltató.

A személyes adatok tárolásának időtartama: határozatlan ideig működnek a felhasználói fiókok, amíg az oldalunk is működik.  

A felhasználók önállóan nem tudják törölni a felhasználói fiókot, a törlést kérelmezni lehet: hello@kattanjki-klub.hu e-mail címen. A személyes adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön, amennyiben a megrendelés tárgya olyan tartalom, amely kizárólag a belső, zárt felületünkön érhető el. 

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

Belépés a belső, zárt felületre és jelszó helyreállítása

Adatkezelés célja: a kurzusaink és a tananyagaink kizárólag egy belső, zárt felületen érhetők el, amelyek elérésének módja a felhasználónév (vagy az e-mail-cím) és a jelszó beírása. Ezen a felületen tudjuk teljesíteni a szerződést, amely közöttünk létrejött. A célunk ennek értelmében a szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítése, és a belső, zárt felület elérhetőségének biztosítása a megrendelőknek. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése. 

A kezelt személyes adatok kategóriái: 

e-mail-cím vagy felhasználói név – a regisztrációkor megadott e-mail-címmel lehetséges a belépés, erre az e-mail-címre küld segítséget a rendszer, ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát;

jelszó – a biztonságos belépést biztosítja. A jelszót a felhasználó maga állítja be és önállóan változtatja meg, ezt a jelszót az adatkezelő nem ismeri meg. Ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát, kérhet egy linket, amelyen korlátozott ideig új jelszót állíthat be magának.  

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: adatkezelő és munkatársai, továbbá a személyes adatok egy belső, zárt felületen kerülnek rögzítésre és a képzési felületet üzemeltető tárhelyszolgáltató szerverén tárolódnak.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a link, amely a jelszó-helyreállítást segíti, a jelszó-helyreállításig. Ezt követően automatikusan törlődik a rendszerből. 

Az e-mail-cím megadása a feltétele annak, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön, ennek hiányában nem lehetséges a belépés a belső, zárt felületre. 

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

Kiválasztott online képzés díjának kifizetése

A nem ingyenes kurzusok és tananyagok ellenértéke két módon egyenlíthető ki: éves előfizetés esetén átutalással vagy bankkártyás fizetéssel, illetve havi előfizetésnél kizárólag bankkártyával, a Stripe használatával.

Adatkezelés célja: a díjfizetés tényének rögzítése, a díjfizető beazonosítása. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: 

átutalás esetén: bankszámla-tulajdonos neve, bankszámlaszáma;

bankkártyás fizetés esetén: e-mail-cím, vásárlás dátuma, vásárlás összege, a bankkártya adatokat az adatkezelő nem ismeri meg.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat az adatkezelő és munkatársai ismerik meg, továbbításra kerülnek a könyvelőnk részére elektronikus úton, továbbá a bank és a Stripe elektronikus felületén az átutalás / bankkártyás fizetés részletei, mint a megrendelőt azonosító név vagy e-mail cím, a megrendelés száma megismerhetők. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a bankszámlakivonatokat elektronikusan őrizzük meg a kiállításuk évében és további nyolc évig (a számviteli bizonylatokhoz hasonlóan). 

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

Számlázás

Adatkezelés célja: számlázási kötelezettségünk teljesítése, a számla kiküldése a megrendelő részére.

Az adatkezelés jogalapja: 

 • számlázási név és számlázási cím tekintetében: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabály: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pont (számla kötelező elemei);
 • e-mail-cím tekintetében: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése;
 • a megőrzési idő tekintetében: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabály: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (gazdálkodó számviteli bizonylatainak megőrzési határideje).

A kezelt személyes adatok kategóriái: számlázási név, számlázási cím, e-mail-cím (számláinkat elektronikus úton állítjuk ki).

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a számlázáshoz a szamlazz.hu online szoftvert használjuk, továbbá az adatkezelő és munkatársai ismerik meg azok tartalmát, valamint valamennyi kiállított számla továbbításra kerül a könyvelőnkhöz. A számlák kiállításáról és kiegyenlítéséről e-mailben értesítést kapunk, a levelezőrendszerünkben az adatkezelés időtartama alatt elérhetőek ezek az értesítések.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a számlázóprogramban a számlák másolatai a számla kiállításának évében és további nyolc évig kerülnek megőrzésre. 

A személyes adatok szolgáltatása (kivéve e-mail-cím) jogszabályon alapul, ezek elmaradása esetén számlázási kötelezettségünket teljesíteni nem tudjuk. 

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

Hírlevél

Adatkezelés célja: Szolgáltatásaink népszerűsítése, rövid híreink kiküldése, értesítés az akciókról, új termékeink bemutatása az önként feliratkozók részére.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Kezelt személyes adatok: e-mail-cím, név, feliratkozás dátuma, levélmegnyitások, kattintások. 

A személyes adatok forrása: minden esetben a feliratkozó bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a hírlevélküldő online szoftver felületének a tulajdonosa, valamint az adatkezelő és munkatársai.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásig. 

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha a „leiratkozom” gombra kattint, amelyet minden hírlevél végén elhelyezünk. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

Fogyasztói igények érvényesítése

Adatkezelés célja: fogyasztói panaszok kivizsgálása, kezelése, kapcsolattartás a panaszossal.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabályok: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 17/A. § (7) bekezdés alapján a megőrzési idő 5 év.

A kezelt személyes adatok kategóriái: név, e-mail-cím, telefonszám (lakóhely).

A személyes adatok forrása: minden esetben a fogyasztó bocsátja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a levelezőrendszerünkben tárolódnak ezek az adatok.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az igény érvényesítésétől számított 5 évig meg kell őriznünk ezeket az adatokat.

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

Közösségi oldalak üzemeltetése

Adatkezelés célja: híreink, akcióink, tevékenységünk ismertetése, reklámozása, szakmai cikkek és videók közzététele a közösségi médiában, abból a célból, hogy minél szélesebb körben ismert legyen a tevékenységünk, követőket és feliratkozókat gyűjtsünk, továbbá lehetőséget biztosítsunk a követőink, feliratkozóink számára a véleményük kifejtésére. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok kategóriái: 

 1. „Kattanjki Klub” Facebook-oldalunk és a „Kattanjki Klub” Facebook-csoportjaink: követőnk/kedvelőnk neve, nyilvános profilja, nyilvános megosztásai, bejegyzéskedvelései, hozzászólásai, privát üzenetei.
 2. „Kattanjki” Instagram-oldalunk: követőnk neve, nyilvános profilja, nyilvános megosztásai, bejegyzéskedvelései, hozzászólásai, privát üzenetei.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett természetes személyek bocsájtják rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat a konkrét közösségi oldal tulajdonosának felületén tároljuk. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. 

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja a követésünk/kedvelésünk leállításával/a feliratkozása megszüntetésével, a hozzászólása törlésével. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

Érintetti kérelmek teljesítése

Adatkezelés célja: az érintett megfelelő azonosítása, valamint az adatkezelőhöz érkezett kérelmének megfelelő elbírálása és teljesítése, ennek dokumentálása, továbbá az érintetti jogok érvényesíthetősége.

Az adatkezelés jogalapja

 • az érintetti kérelmek megválaszolása tekintetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabály: GDPR 12. cikk.;
 • a megőrzési idő tekintetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – az adatkezelő jogos érdeke (adatvédelmi előírásoknak történő megfelelés igazolása).

A kezelt személyes adatok kategóriái: az érintett neve, elérhetősége, valamint egyéb, az érintett azonosításához szükséges adatai, továbbá a kérelmével kapcsolatban általa közölt adatok.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsátja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: az adatkezelő és munkatársai ismerik meg az adatokat, továbbá a levelezőrendszerünkben tárolódnak az érintetti kérelmek és az azokra adott válaszok.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az igény érvényesítésétől számított 5 évig őrizzük meg ezeket az adatokat.

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

Sütik kezelése

Weboldalunk sütiket használ a weboldal alapvető funkcióinak működése és a felhasználói élmények javítása érdekében.

Weboldalunkon munkamenet, állandó és harmadik féltől származó sütiket is használunk.

Munkamenet sütik (ideiglenes sütik): addig maradnak az érintett látogató internetes böngészőjének sütiállományában, amíg a látogató nem hagyja el a weboldalt, és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.

Állandó sütik: a webes kereső beállításától függően hosszabb ideig (a sütiben meghatározott ideig), vagy egészen addig a felhasználó eszközén maradnak, amíg azokat a felhasználó nem törli. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.

Harmadik fél sütik: a böngészett weboldaltól, azaz a kattanjki-klub.hu weboldaltól eltérő webhelyek hoznak létre például hirdetés vagy akár képek formájában. A harmadik féltől származó sütik felelősek azért, hogy releváns hirdetésekkel találkozzunk az internetezés során.

A működéshez feltétlenül szükséges sütik alapértelmezett beállítás szerint betöltődnek a weboldalunk megnyitásakor. Ezek a sütik nem teszik lehetővé a felhasználók beazonosítását és nem továbbítanak személyes adatok harmadik személyek felé.

A sütik működéséhez a hozzájárulás megadható: az “Összes elfogadása” nyomógomb használatával és a “Mentse el a beállításokat” gomb megnyomásával.

A weboldal bármely pontjáról, a böngészés során bármely időpontban könnyen elérhető a bal alsó sarokba elhelyezett süti szimbólum, amely lehetővé teszi, hogy tetszés szerint megváltoztassa a weboldal látogatója a döntését.

A saját böngészőjében bármikor ki tudja kapcsolni a sütiket a következő linkek valamelyikén:

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

Címzettek

SiteGround Spain S.L.
Székhely: Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spain
E-mail: legal@siteground.com
Weboldal: https://eu.siteground.com/
Saját adatkezelési tájékoztatása: https://eu.siteground.com/privacy.htm
Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás, levelezőrendszer üzemeltetése.

KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
E-mail: info@szamlazz.hu
Weboldal: https://www.szamlazz.hu/szamla/main
Saját adatkezelési tájékoztatása: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
Ellátott tevékenység: számlák kiállításához, kiküldéséhez, tárolásához, egyéb kezeléséhez felület biztosítása.

Google Ireland Limited
Székhely: Gordon House, Barrow Street; Dublin 4., Írország – – az Európai Gazdasági Térségben (EGT)
Saját adatkezelési tájékoztatása: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1; a Google Workplace biztonsági megoldásairól a tájékoztatás elérhető itt: https://workspace.google.com/security/?secure-by-design_activeEl=data-centers.
Ellátott tevékenység: levelezőrendszer felületének biztosítása, felhőben történő adat és fájltárolás, online dokumentum kezelés, fotók átadásához felület biztosítása, a Google Analytics felületének a biztosítása.

META Platforms Ireland Ltd.
Székhely: 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin, D02 X525, Írország – az Európai Gazdasági Térségben (EGT)
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Saját adatkezelési tájékoztatása: a Facebook oldalra vonatkozóan: https://www.facebook.com/privacy/explanation, illetve az Instagram oldalra vonatkozóan: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
Ellátott tevékenység: Facebook, Instagram, Messenger és a Meta által kínált funkciók támogatása, felületek biztosítása, valamint a látogatók tevékenységének követése a webhelyen a Meta Pixel által. 

SalesAutopilot Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C.
E-mail: info@salesautopilot.hu
Weboldal: https://www.salesautopilot.hu/
Saját adatkezelési tájékoztatása:https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/
Ellátott tevékenység: hírlevelek küldéséhez informatikai háttértámogatás nyújtása, felület biztosítása.

Stripe Payments Europe Limited
Székhely: 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Dublin
E-mail: privacy@stripe.com
Weboldal: https://stripe.com/en-hu
Saját adatkezelési tájékoztatása:https://stripe.com/en-hu/privacy
Ellátott tevékenység: bankkártyás fizetés felületének biztosítása, havi számlakivonatok kiállítása, Stripe-tárca felületének biztosítása.

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

Adattovábbítás harmadik országba 

A következő rendszerek használata során harmadik országba történő adattovábbítás valósul meg:

 • A levelezőrendszerünk és a Google Workspace felületének a biztosítója a Google Ireland Limited, amelynek anyavállalata az Egyesült Államokban található. 
 • A közösségi médiafelületeket a META Platforms Ireland Ltd. (anyavállalat az Egyesült Államokban) biztosítja.

Az Egyesült Államok megfelelőségi határozatát 2023. július 10-én fogadta el az Európai Bizottság, a határozat itt érhető el: https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

1. A hozzáféréshez való jog 

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az adatkezelő: 

 • milyen személyes adatait, 
 • milyen jogalapon, 
 • milyen adatkezelési cél miatt, 
 • mennyi ideig kezeli, 
 • továbbá, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította azokat. 

Tájékoztatást nyújtunk arról is, hogy milyen forrásból származnak az érintett személyes adatai, alkalmazunk-e automatizált döntéshozatalt (ideértve a profilalkotást is), hol lehetséges panaszt tenni, továbbítjuk-e a személyes adatokat harmadik országba.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot kérhet, ezért adminisztrációs díjat nem számítunk fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről. 

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

3. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Az érintett kérésére, vagy az adatkezelési tájékoztatónkban foglaltak szerint indokolatlan késedelem nélkül törölni fogjuk a személyes adatait, ha 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük,
 • az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás volt, ezt az érintett visszavonta és nincs más jogalap az adatkezelésre,
 • az érintett tiltakozik a jogos érdekből történő adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
 • a személyes adatokat törölni kell uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez,
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, amelyet kötelesek vagyunk törölni, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy az érintett kérelméről tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket.

Adatkezelő nem törli a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges különösen:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
 • uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha 

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát (tisztázásig),
 • jogellenes az adatkezelés és az érintett ellenzi azok törlését, helyette azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez;
 • az érintett tiltakozott a közérdekből történő, közhatalom gyakorlásán alapuló vagy jogos érdekből történő adatkezelés ellen (a korlátozás addig tart, míg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokain elsőbbséget élveznek-e az érintett indokaival szemben).

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatjuk.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen:

 • Saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek, ideértve az ilyen jogalapon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett jogaival, szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kapcsolódnak.
 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Tiltakozás esetén a személyes adatok e célból nem kezelhetőek tovább. 
 • Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból került sor, az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

6. Adathordozhatóság

Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, az érintett jogosult a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni. 

Ez a jogosultság akkor gyakorolható, ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap. Nem gyakorolható ez a jogosultság, ha más az adatkezelés alapja más jogalap, továbbá akkor sem, ha az adatkezelés nem automatizált módon történik.

Az érintett kérheti ezen adatok továbbítását egy másik adatkezelőhöz közvetlenül, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Ezen jogosultság gyakorlása

 • nem sértheti a törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog) gyakorlását, 
 • továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

7. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet egyedi ügyekben (ideértve a profilalkotást is) nem folytatunk.

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

Az érintetti kérelmek teljesítése

Ha az adatkezeléssel kapcsolatos valamely érintetti jogát kívánja gyakorolni, azt elektronikus úton teheti meg. A kérelmet az adatvedelem@kattanjki-klub.hu címre kell megküldeni. 

Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül TÁJÉKOZTATJUK

 • a kérelem nyomán hozott intézkedéseinkről;
 • vagy a határidő meghosszabbításáról és a késedelem okairól;
 • vagy az intézkedés elmaradásának okairól és arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A határidő további két hónappal hosszabbítható meg, szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát.

A tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet (azaz e-mailen érkezett hozzánk), a tájékoztatást elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha a kérelmező ezt másként kérte.

Ha megalapozott kétség merül fel az érintetti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük. 

A feltétlenül szükséges és elégséges adatkörről, amely az azonosítást szolgálja, egyedileg, a konkrét kérelem ismeretében tájékoztatjuk a kérelmezőt. Az azonosításhoz nem kérünk olyan többlet személyes adatot, amely nem áll vagy nem állhatott rendelkezésünkre a jelen adatkezelési tájékoztatásban foglaltak szerint. 

Ha nem sikerül a kérelmezőt azonosítanunk, a kérelem teljesítését megtagadhatjuk.

Az érintetti kérelmeket és az azokra adott válaszainkat a válasz kiküldésétől számított öt évig megőrizzük. 

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

Panaszkezelés, jogorvoslathoz való jog

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy 

 • személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, 
 • fennáll a közvetlen veszélye jogsérelem bekövetkezésének, 
 • az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátozza, 
 • az adatkezelő elutasította a kérelmét, amelyet a jogai érvényesítése érdekében benyújtott hozzá. 

A NAIH elérhetőségei: 

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; 

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

weboldal: www.naih.hu.

Lehetősége van továbbá adatai védelme érdekében bírósághoz fordulni. Szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét itt találja: https://birosag.hu/torvenyszekek 

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

1. MELLÉKLET – A tájékoztatásban használt legfontosabb fogalmak magyarázata

GDPR:

Általános adatvédelmi rendelet. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Személyes adat:

Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Érintett:

Az a természetes személy (ember), aki azonosított a személyes adatokból, vagy akit azonosítani tudunk a személyes adatok alapján.

Adatkezelés:

Az a művelet (tevékenység), amelyet a személyes adatokkal végzünk. Sokféle lehet és nem kimerítő a jogszabály felsorolása. Például, ha egy konkrét természetes személy számlázási nevét és számlázási címét begépeljük a számlázóprogramba, akkor „rögzítettük” a személyes adatot, azaz végeztünk rajta egy műveletet. Ezt „tárolni” is fogjuk, azaz végeztünk rajta egy újabb műveletet. Ha elküldjük a könyvelőnknek, akkor „továbbítjuk” a személyes adatot, tehát még egy műveletet végeztünk rajta.

A pontos fogalom így hangzik: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő:

Az a személy, aki eldönti, hogy milyen célból kezeli a személyes adatokat és ezt milyen eszközökkel éri el. A döntést meghozhatja egyedül, vagy másokkal közösen is. Adatkezelő lehet egy természetes személy is, ha dönt arról, hogy mások személyes adatait kezeli meghatározott célból.

A pontos fogalom így hangzik: adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó:

Akire az adatkezelő rábíz bizonyos feladatokat, akinek kiszervez egyes munkákat, részfolyamatokat, például azt, hogy könyvelje le a számlákat vagy készítse el e bérszámfejtést. Az adatfeldolgozó az adatkezelő utasításai szerint jár el.

A pontos fogalom így hangzik: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett:

Fő szabályként mindenki ide tartozik, akivel közöljük a személyes adatokat.

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik fél:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Harmadik ország:

Harmadik ország minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Európai Unió és tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

Más államok, amelyek ugyan nem tagjai az Európai Uniónak, de részesei az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak: Izland, Liechtenstein, Norvégia.

Adattovábbítás:

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Az adat nyilvánosságra hozatala:

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Az érintett hozzájárulása:

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amelyben kifogásolja a személyes adatainak kezelését, szeretné elérni a személyes adatok kezelésének megszüntetését, vagy kéri a személyes adatok törlését.

Az adat törlése:

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Az adat megsemmisítése:

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Az adatkezelés korlátozása:

A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑

2. MELLÉKLET – Az irányadó jogszabályok

Az adatkezelési tájékoztatás elkészítése során az adatkezelő különösen az alábbi jogszabályokban foglaltakra alapozta a leírását:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) https://njt.hu/jogszabaly/2011-112-00-00 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) https://njt.hu/jogszabaly/2000-100-00-00 (gazdálkodó – számviteli bizonylatok nyolc év)

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. (Áfa tv.) https://njt.hu/jogszabaly/2007-127-00-00 (a számla kötelező elemei)

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tvörvény (Fgy. tv.) https://njt.hu/jogszabaly/1997-155-00-00.44 

Vissza a tartalomjegyzékhez ↑